Boomverzorging

Boomverzorging

Op het gebied van boomverzorging zijn wij gespecialiseerd in het klimmend snoeien van bomen op lastig bereikbare plaatsen. Tevens hebben wij een gecertificeerd boomcontroleur in ons bedrijf, die u het juiste advies kan geven.

Boomcontrole

Het controleren van de veiligheid van bomen is in verband met wettelijke zorgplicht-aansprakelijkheid in veel situaties belangrijk. Om u te vrijwaren van aansprakelijkheid in schadegevallen door toedoen van uw bomen, is regelmatige controle van uw bomen door een deskundig persoon noodzakelijk. Registratie van de controlegegevens en aantoonbaar opvolgen van de adviezen uit het controleverslag horen hier ook bij.

Eventueel komt echter uit de controle het advies naar voren om de betreffende boom nader te onderzoeken. De visuele boomveiligheidscontrole biedt dan niet voldoende uitsluitsel. Meestal gaat het hierbij om het vaststellen van het exacte stadium van een aantasting: bijvoorbeeld hoe dik het resterende gezonde hout nog is bij een boom die aangetast is door houtrot.

Boomverwijdering

Soms is het verstandig om de boom te verwijderen, wij beschikken over de juiste kennis en vaardigheden om grote bomen veilig te vellen of af te breken.

Onderhouden en begeleiden

Onderhoud aan bomen is, afhankelijk van standplaats en omgevingsfactoren, vaak onmisbaar, soms wenselijk en soms ook vrijwel overbodig.

Snoei in de jeugdfase, ook wel begeleidingssnoei genoemd, is van groot belang voor een evenwichtige ontwikkeling van de boom. Door regelmatig met deze snoei de jonge boom te begeleiden naar de volwassen fase, worden veel problemen voorkomen.

Volwassen bomen hebben met regelmaat onderhoud nodig zodat de veiligheid
kan worden gewaarborgd. Daarnaast is deze zorg van belang om problemen in ontwikkeling tijdig bij te sturen.

Oude, monumentale en bijzondere bomen verdienen vaak extra zorg. Met name daar waar de stabiliteit bij deze bomen achteruit gaat is een zeer regelmatige inspectie en onderhoud aan de orde. Als men oude bomen zo lang mogelijk wil behouden, ook als aftakelingsfase (die soms zeer lang kan duren) al is bereikt, zijn er afhankelijk van de soort en de omgeving vaak nog mogelijkheden om hierop invloed uit te oefenen. Dit kan door zowel boven- als ondergrondse ingrepen.

TOVA Tuinen heeft VTA certificering